Mağdurlar Konuşuyor

Türkiye, kitlesel mülkiyet hakkı ihlallerine sahne olmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek bu darbe girişimi ile hiç bir ilgisi olmayan, binlerce ticari işletmeye CMK m. 133 ile hukuka aykırı olarak el konuldu.

15 Temmuz sonrası Gülen Hareketine mensup oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan, ülkenin önde gelen ofis mobilyası üreticilerinden Ofisset Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çiftçi, yaşadıkları hukuksuzluğu KHK TV’ye anlattı. Fatih Çiftçi şirkete hukuksuz el konulmasından, kötü yönetime ve bunun neticesinde şirketin batırılması sürecine kadar olup bitenleri anlattığı yayında, bu hukuksuzlukların hesabının sorulması temennisinde bulundu.

Türkiye’de benzer şekilde, çok sayıda mülkiyet hakkı ihlali olmasına rağmen mağdurların hak arama ve mağduriyetlerini duyurma noktasında çekimser davrandıkları görülmekte. Bu tutumun en önemli nedeni bu hukuksuzlukları irtikap eden Erdoğan Rejiminin hala çok güçlü olması ve mağdurların yeni hukuksuzluklarla karşılaşmamak adına sessiz kalmayı yeğledikleri söylenebilir.

Ancak hukuksuzluklarla aktif şekilde mücadele edilmeden bu tür süreçlerden çıkmanın mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Mülkiyet Hakkı İhlalleri İzleme Projesi olarak tüm mağdurlara yardım etmeye hazırız. Tüm mağdurları hem hukuki girişimlerde bulunmaya hem de bu hukuksuzlukları kamuoyunda paylaşma davet ediyoruz. Sayın Fatih Çiftçi’yi bu cesaretinden dolayı kutluyoruz.