Hukuki Yardım

Türkiye’de son yıllarda yaşanan mülkiyet hakkı ihlallerini raporlamak, bu ihlallerden kaynaklanan mağduriyetleri kayıt altına almak ve uluslararası kamuoyuna duyurmak ve bu ihlallerin mağdurlarının kullanabileceği hukukî hakları için yol göstermek için oluşturduğumuz projeye; her türlü destek ve yardım talepleriniz için mulkiyetihlali@gmail.com mail adresinden ve https://twitter.com/mulkiyetihlali hesabından ulaşabilirsiniz.